Tek Ders Sınavı Duyurusu

Öğrencilerin öğrenci bilgi sistemi üzerinden “Tek Ders Başvuru Formu” butonuna tıklayarak tek ders sınavına girecekleri dersi seçmeleri ve “Form Al” butonuna tıklayarak “Tek Ders Başvuru Formu” çıktısını almaları ve formu imzaladıktan sonra 03 Eylül 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları birime e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okuluyla sınırlı kalmak koşuluyla tek ders sınavları yerine “12 Saat Süreli Evden Açık Kaynaklı Çevrimiçi Sınav” yapılacak olup sınav kuralları aşağıda belirtilmiştir.

1. Tek Ders Sınavları yerine “12 Saat Süreli Evden Açık Kaynaklı Çevrimiçi Sınav” yapılacaktır.

2. Tek Ders Sınavları yerine uzaktan öğretim yoluyla uygulanacak sınavlar dersin öğretim elemanının talebine bağlı olarak çevrimiçi ödev, araştırma, proje ve yoruma dayalı açık sorulardan oluşacaktır.

3. Öğrenciye her bir dersin sınav dokümanını uzaktan öğretim sistemine yüklemesi için 12 saat süre verilecektir.

4. Öğrenciler dersin öğretim elemanının talebine bağlı olarak uzaktan öğretim sistemine sınav dokümanı olarak boyutu 20 MB’ı geçmeyecek şekilde pdf dokümanı, video, ses dosyası, winrar vb. dosyalar yükleyebileceklerdir.

5. Sınav soruları akademik birimlerin hazırladığı sınav programına uygun olarak uzaktan öğretim sistemine dersin öğretim elemanı tarafından eklenecektir. Öğretim elemanları tarafından sınav soruları uzaktan öğretim sistemine yüklenirken sınavın başlangıç ve bitiş tarihi ile saati 12 saat süreli olarak uzaktan öğretim sistemine tanımlanacaktır.

6. Öğrencilerden beklenen evden açık kaynak usulü ile 12 saatlik süre içerisinde sınavlarını tamamlamalarıdır. Bazı program ve sınavlarda başka birine ait ödevin, çalışmanın, raporun veya kaynağın aynen alıntılanması etik problemlere sebep olabilir.

7. Uzaktan öğretim sistemine ödevlerini yüklerken sorun yaşayan öğrencilerin aynı sınav süresi içerisinde mazeret dilekçesini ve sınav dokümanını faks, e posta yoluyla veya whatsapp üzerinden kayıtlı olduğu birimine veya eposta ile dersin öğretim elemanına iletebileceklerdir. Bu şekilde gönderilen sınav dokümanları dersin öğretim elemanı tarafından uygun bulunması halinde uzaktan öğretim sistemine eklenecektir