DİPLOMALAR HAKKINDA DUYURU

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda 27.07.2020 tarihinde mezun olan öğrencilerin diplomaları gelmiştir.

Diplomaları almanın iki yolu vardır.

1-)Şahsen Başvuru;

Gerekli Belgeler: Öğrenci Kimlik Kartı

2-)Noter Vekaleti Yoluyla Başvuru;

Gerekli Belgeler:

1-Öğrenci Kimlik Kartı

2-Noter Vekaletinin Aslı

 

“01.01.2020 tarihinden itibaren Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kimlik kartlarının kullanıcı kaynaklı deforme olma ve kaybolması sebebiyle yeniden kimlik kartı talebinde bulunan öğrencilerin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Bankası-TR 39 0001 0001 1848 3433 4750 01 IBAN numaralı hesabına “Kart Basım Bedeli” adı altında Kimlik Kartı ücreti yatırmaları ve yatırılan ücreti gösteren dekont/makbuzu ibraz etmeleri gerekmektedir. 01.01.2020 tarihinden itibaren kayıp öğrenci kimlik kartları için öğrencilerden gazete ilanı istenmeyecektir.”