Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Akademik İzin (Kayıt Dondurma) Duyurusu

Kayıt dondurmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Akademik İzin Dilekçesini çıktı alarak imzaladıktan sonra e posta yoluyla kayıtlı oldukları akademik birimin resmi e posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Akademik İzin işlem sürecini anlatan doküman ekte sunulmuştur.

AKADEMİK İZİN (KAYIT DONDURMA ) İŞLEM SÜRECİ