27 Ocak 2020 Pazartesi Bütünleme Sınavı Ayrıntılı Sınıf Listeleri

10.00-İBF103 Hukukun Temel Kavramları-Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL

10.00-İBF103 Hukukun Temel Kavramları-Öğr. Gör. Selen ORHAN

11.00-IKT353 Mali Aracı Kuruluşlar ve Bankacılık-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

11.00-MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme-Doç. Dr. Adil AKINCI

11.00-SBK307 Siyaset Sosyolojisi-Dr. Öğr Üyesi Görkem ALTINÖRS

11.00-YBS203 Algoritma ve Programlama-Öğr. Gör. Hande BOĞAZLIYAN

12.00-SBK472 Ortadoğu’da Siyasal Sorunlar-Dr. Öğr. Üyesi Yavuz CANKARA

13.00-IKT359 Kriz Ekonomisi-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

13.00-İSL304 İnsan Kaynakları Yönetimi-Dr. Öğr. Üyesi Tarık SEMİZ

13.00-İSL455 Uluslararası Finansal Yönetim-Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ

14.00-İSL104 Borçlar Hukuku-Öğr. Gör Ayşe KURAŞ

14.00-İSL303 Pazarlama Araştırmaları-Dr. Öğr. Üyesi Buket BORA SEMİZ

14.00-SBK205 İdare Hukuku-Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI

15.00-IKT451 Dış Ticarette Finansman Teknikleri-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

15.00-İSL457 Örgütsel Davranış-Dr. Öğr. Üyesi Özüm EĞİLMEZ

15.00-MLİ459 Küresel Kamusal Mallar-Dr. Öğr. Üyesi Onur POLAT

15.00-SBK451 Küreselleşme ve Milliyetçilik-Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

16.00-IKT482 İktisat Politikası-Doç.Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

16.00-İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme-Dr. Öğr. Üyesi Nur Kuban TORUN

16.00-MLİ477 Finansal Piyasalara Giriş-Dr. Öğr. Üyesi Onur POLAT

17.00-IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TEZER

17.00-İŞL475 Girişimcilik-Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU