23 Ocak 2020 Perşembe Bütünleme Sınavı Ayrıntılı Sınıf Listeleri

10.00-IKT257 Küreselleşme-Öğr. Gör. Özgür SAYIN

10.00-SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I-Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

11.00-İSL103 Genel Muhasebe–Doç. Dr. Meral EROL FİDAN

11.00-İSL103 Genel Muhasebe-Doç. Dr. Rifat YILMAZ

11.00-İSL103 Genel Muhasebe-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI

12.00-MLİ305 Kamu Bütçesi-Arş. Gör. Eda ÜNALAN

12.00- İnternet ve Web Programlama-Öğr. Gör. Musa TURKAN

12.00-İSL354 Müşteri İlişkileri Yönetimi-Dr. Öğr. Üyesi Buket BORA SEMİZ

13.00-İSL203 Yönetim ve Organizasyon-Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

12.00-SBK255 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri-Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL

13.00-SBK303 Osmanlı’da Modernleşme ve Demokrasi-Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEN CANKARA

13.00-YBS101 Temel Bilgi Teknolojileri-Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin HATİPOĞLU

13.00-YBS101 Temel Bilgi Teknolojileri-Öğr. Gör. Hande BOĞAZLIYAN

14.00-İSL204 Yöneylem Araştırması-Dr. Öğr. Üyesi Nur Kuban TORUN

14.00-İSL453 Pazarlama İletişimi-Doç. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU

14.00-MLİ201 Kamu Gelirleri Analizi-Doç. Dr. Adil AKINCI

14.00-SBK253 Kamu Hak ve Özgürlükleri-Prof. Dr. Murat ERCAN

15.00-İBF105 Sosyoloji-Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HABERLİ

15.00-IKT303 Ekonometri-Prof. Dr. Cüneyt KOYUNCU

16.00-IKT465 Uygulamalı Ekonometri-Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZEN

16.00-İSL207 Pazarlama İlkeleri-Doç. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU

16.00-MLİ251 AB Maliyesi-Dr. Öğr. Üyesi Onur POLAT

16.00-SBK457 Siyasal İdeolojiler-Dr. Öğr Üyesi Görkem ALTINÖRS