21 Ocak 2020 Salı Bütünleme Sınavı Ayrıntılı Sınıf Listeleri

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Doç. Dr. İsmail Hakkı İŞCAN

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Dr. Öğr. Üyesi Havva Nesrin TİRYAKİ

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Prof. Dr. Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU

11.00-SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları-Dr. Öğr. Üyesi Hakan OLGUN

11.00-MLİ461 Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar-Dr. Öğr. Üyesi Onur POLAT

11.00-YBS301 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-Öğr. Gör. Hande BOĞAZLIYAN

11.00-IKT203 Makro İktisat Teorisi-Prof. Dr. Aykut EKİNCİ

11.00-YBS102 Yönetim Bilişim Sistemleri-Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

12.00-IKT301 Uluslararası İktisat Teorisi-Doç. Dr. İsmail Hakkı İŞCAN

12.00-SBK353 Modernleşme Kuramları-Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI

12.00-İSL259 İşletmelerde İletişim-Dr. Öğr. Üyesi Özüm EĞİLMEZ

12.00-MLİ301 Kamu Ekonomisi-Dr. Öğr. Üyesi Yasin ACAR

12.00-IKT301 Uluslararası İktisat Teorisi-Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK

12.00- Karar Destek Sistemleri-Öğr. Gör. Musa TURKAN

13.00-IKT372 Türkiye Ekonomisi-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TEZER

16.00-MLİ405 Mali Takip Hukuku-Arş. Gör. Eda ÜNALAN

16.00-IKT453 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutları-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TEZER

16.00-İBF401 Kamu PersonelYönetimi-Öğr. Gör. Dr. Yunus DÜGER

16.00-YBS201 Sistem Analizi ve Tasarımı-Öğr. Gör. Hande BOĞAZLIYAN

16.00-İSL358 Kriz Yönetimi ve İletişimi-Prof. Dr. Gürkan HAŞİT