STAJ BELGELERİ HAKKINDA

Ekte isimleri belirtilen Fakültemiz öğrencilerinin staj belgeleri gelmiştir.20.12.2019 tarihine kadar A Blok 2. Katta bulunan Öğrenci İşleri Biriminden almaları gerekmektedir. Staj belgelerinin alınmaması halinde ilgili belgeler öğrencilerin özlük dosyalarına kaldırılacaktır.

STAJ BELGELERİ GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ