13 Kasım 2019 Çarşamba Ayrıntılı Ara Sınav Sınıf Listeleri

09.00-SBK481 Türkiye – Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci-Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI

09.00-SBK482 Uluslararası Örgütler-Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Begüm YILDIZELİ

09.00-TOS116 Beden Eğitimi ve Spor-Dr. Öğr. Üyesi Raif ZİLELİ

10.00-İSL203 Yönetim ve Organizasyon-Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

10.00-MLİ303 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler-Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI

11.00-MLİ205 Maliye Tarihi-Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI

12.00-SBK205 İdare Hukuku-Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI

13..00-İSL253 Verimlilik Yönetimi-Dr. Öğr. Üyesi Atıl TAŞER

13.00-İSL251 Finans Matematiği-Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ZÜGÜL

13.00-İSL259 İşletmelerde İletişim-Dr. Öğr. Üyesi Özüm EĞİLMEZ

13.00-SBK305 Siyasi Tarih-Doç. Dr. Murat ERCAN

14.00-İBF101 Genel Matematik-Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZEN

15.00-YBS303 Yapay Zeka-Öğr. Gör. Vedat MARTTİN

16.00-SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları-Dr. Öğr. Üyesi Hakan OLGUN

17.00-IKT307 İktisat Tarihi-Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BENLİ

17.00-İSL204 Yöneylem Araştırması-Dr. Öğr. Üyesi Nur Kuban TORUN

18.00-IKT465 Uygulamalı Ekonometri-Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZEN

18.00-İSL461 Muhasebe Standartları-Doç. Dr. Rifat YILMAZ

18.00-MLİ459 Küresel Kamusal Mallar-Dr. Öğr. Üyesi Onur POLAT

18.00-YBS403 Dijital Çağda Müşteri İlişkileri Yönetimi-Doç. Dr. Tolga TORUN

19.00-MLİ255 Mali Matematik-Dr. Öğr. Yasin ACAR