Yemek Bursu Hakkında Duyuru

Üniversitemiz Yemek Bursu başvuruları 07-11 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Öğrencilerimizin başvuru evraklarını A Blok 2. katta bulunan öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- 1 adet Fotoğraf

2- Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)

5- Engel durumu olan öğrenciler için sağlık raporu

6- Şehit veya gazi yakını olan öğrenciler için ilgili belge

Yemek Bursu Başvuru Formu

Taahhutname

Başvurular, öğrenciler tarafından öğrenim görmekte oldukları akademik birimlere, başvuruda yer alan evraklarla birlikte bizzat yapılacaktır.

Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi uzatılmayacaktır.

Tüm öğrencilere duyurulur.