Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Hakkında Duyuru

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-kismi_zamanli_is_basvuru_formu

2- TAAHHÜTNAME

3- 1 adet Fotoğraf

4- Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- Ders Programı

7- Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)

 

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını,

– Akademik Birimlerde çalışmak için öğrenim gördükleri akademik birimlere,

– Rektörlük Birimlerinde (Daire Başkanlıkları, Kütüphane, Yemekhane vb.) çalışmak için ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na aşağıda yazılı olan evraklarla bizzat gerçekleştireceklerdir.

Başvurular 7-11 Ekim 2019 tarihleri bizzat öğrenciler tarafından, aşağıda yer alan evraklarla birlikte yapılacak olup, süre uzatılmayacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.