2019-2020 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

Erasmus + Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı Öğrenci STAJ Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Söz konusu ilan 2019-2020 akademik içeresinde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez

Kontenjan 20 kişidir. Kontenjan dolmadığı takdirde, 2019-2020 akademik yılı içinde bir daha staj ilanına çıkılabilecektir.

2019-2020 ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİK TAKVİMİ:

 

16 Eylül – 30 Eylül 2019 Başvuru Süresi (30/09/2019 sistem 17:00’de online başvuruya kapanacaktır)
2 Ekim 2019 Yabancı Dil Yazılı (Sınav yeri ve saati daha sonra internet sayfasında yayınlanacaktır.)
4 Ekim 2019 Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr)
8 Ekim 2019 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeri ve saati daha sonra internet sayfasında yayınlanacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, öncelikle OBS’den online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır. Online başvuru çıktısı ve diğer başvuru evrakları ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak, Uluslar arası İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER.

  1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (OBS’den başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı)
  2. Not Dökümü (Güncel Onaylı Transkript) (Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00  .Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir.)
  3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (02/10/2019 tarihindeki Erasmus Yabancı Dil Sınavına girecekler ve bu puanını başvuruda kullanacak öğrenciler için, sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir)
 • İşletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren   DAVET MEKTUBU

 

BAŞVURULAR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR

EKSİK BELGE OLAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR

 YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER:

 • Başvuru yapan öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli (sınav sonucu verenler girmek zorunda değildir) ve 100 üzerinden en az 40 puan almalıdır.
 • 2018-2019 akademik yılın içinde Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarına katılan ve ve 100 üzerinden en az 40 puan alan öğrencileri  HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR.

 

 • Yabancı Dil Puanına sahip öğrenciler için (geçerlik süresi içinde alınmış, YDS, YÖKDİL) dil puanları Yabancı Dil Sınavı yerine geçecektir. Yabancı Dil Puanı barajı 40 puandır. (ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır). Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Yabancı Dil Puanı barajı 40 puandır

 

GENEL HÜKÜMLER:

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

 

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar  olabilir.

 

Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

– Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);

– Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

 • Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.

 

 • Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır.

 

 • Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir

 

 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00

Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir.

Uygun katılımcılar

 • Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler.
 • Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

YTB Burslusu Öğrencilerimizin Dikkatine

YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen yazılı). Ayrıca Koordinatörlüğümüze başvurarak yapılacak yazılı bilgilendirmeyi imzalamalıdırlar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2019 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan(7)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan(8 )
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

7 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

8 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

ÖNEMLİ UYARI!!!!

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

* 2019 Erasmus Uygulama El Kitabı, Ulusal Ajans Başkanlığınca yayımlanmış olup, hibe tutarları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık HibeStaj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan,Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400

Not: Yukarıdaki hibeler 2019 sözleşme döneminden itibaren seçilen öğrencilere uygulanacaktır.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

HİBE HESAPLAMA

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 70 ‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

ÖZEL KOŞULLAR:

 • Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkânı olması halinde Koordinatörlüğümüzce ayrıca yapılacaktır.
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (2 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (2 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 
 • http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/wp-content/uploads/sites/58/2019/03/2019-ERASMUS-El-Kitabı.pdf