2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Kayıt Yenileme İşlemleri  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak ve 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. Kayıt Yenileme İşlemleri derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ders seçme ile ilgili ayrıntılara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Dikkat edilecek bazı hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

 

Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer. 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; ücret yatırması gerekenler ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “Harç tutar” kısmındaki katkı payı veya öğrenim ücreti tutarını yatıracaklardır.

18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ders seçen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için 24 Eylül 2019 tarihine kadar danışman onayını danışmanın yanına şahsen gelerek yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde ilgili dönemde kayıt yeniletmemiş ve ders seçmemiş sayılacaklardır.

 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinin 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında boş kayıt yapması gerekmektedir.

 

 

Üniversitemizi yeni kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçme işlemleri 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak ikinci öğretim öğrencilerinin 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir.

Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında danışmanlarıyla birlikte ders ekle-sil yapabileceklerdir. Ayrıca Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de aynı tarihlerde danışmanlarıyla birlikte ders seçme işlemi yapabileceklerdir.

27 Eylül 2019 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme vb. gibi işlemler yapılmayacaktır.

Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla ve Özel Öğrenci olarak giden öğrenciler belirtilen 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında boş kayıt yapacaklardır. İlgili öğrencilerin 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında danışman onaylarını danışmanlarına ulaşarak yaptırmaları gerekir.

 

Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS, ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca zorunlu derslerini, seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri almaları, başarmaları ve varsa zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.

TAHSİLAT REHBERİ ÖĞRENCİ

DERS SEÇME BİLGİ DÖKÜMANI