Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Duyuru

Önceki öğrenmelerin tanınması için yapılacak başvuru işlemleri, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde ve eğitim öğretim süresince sadece bir kez yapılır. Başvurular, 5 iş günü içerisinde Bölüm Akademik Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra 5 iş günü içerisinde ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

Ders muafiyet sınavına belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılır.

Başvurular Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına, Meslek Yüksekokullarında ise ilgili Müdürlüklere yapılır. Bölüm tarafından değerlendirilen ve onaylanan başvurular sınav tarihinden en az 2 iş günü önce ilan edilir.

 

Muafiyet sınavı 24 Eylül 2019 Salı günü ilgili akademik birimlerin ilan edeceği saatlerde yapılacaktır. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az 50 ise öğrenci başarılı sayılır ve not durum belgesine işlenir. Öğrenci 50’den daha az not aldığında başarısız ve hakkını kullanmış sayılır ancak not durum belgesine işlenmez. Öğrencilerin sınav notunun değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

Üniversitemizde daha önce kayıtlı olan öğrenciler, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 26 Ağustos – 06 Eylül 2019 tarihleri arasında daha önceden hiç kayıt yapılmamış olan dersler için bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan yararlanabilirler.

 

Önceki Öğrenmelerin tanınmasına İlişkin Yönerge’ye ekli dosyadan uaşabilirsiniz.