STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yarıyıl tatilinde isteğe bağlı staj yapacak öğrencilerin dikkatine

Staj Başlama Tarihi: 14.01.2019 Pazartesi

Staj Bitiş Tarihi: 08.02.2019 Cuma günü olacak şekilde öğrenciler staj yapabilecektir.

Aşağıdaki Belgeler İle Birlikte 10 – 11 Ocak 2019 Tarihleri Arasında A Blok A306 Numaralı Ofiste Süleyman KARAKAYA’ya

teslim edilmesi ve SGK İşe Giriş Bildirgesinin İmzalayarak teslim alınması gerekmektedir. Belirtilen Tarihlerin öncesinde ve sonrasında evrak alımı kesinlikle yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

İsteğe Bağlı Staj Formu (iki nüsha, iş yerine onaylatılmış olarak)

Sağlık provizyon belgesi ( e devlet ve ya SGK’dan temin edilebilir)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Staj Bitimi takiben staj işyeri tarafından doldurulacak stajyer öğrenci devam takip çizelgesi ve staj sicil formu 11 – 12 Şubat 2019 tarihlerinde A Blok A306 Numaralı Ofiste Süleyman KARAKAYA’ya teslim edilmesi ve SGK İşten Çıkış Bildirgesinin İmzalayarak teslim alınması gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde evraklarını teslim etmeyen öğrenciye staj yaptığına dair herhangi bir belge düzenlenmeyecektir.