Prof.Dr. Gürkan HAŞİT Asaleten Dekan Olarak Atanmıştır.

Fakültemiz Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Gürkan Haşit  02/11/2018 tarihinden itibaren Asaleten Dekan olarak atanmıştır.