İşletme Bölüm Başkanlığı Görevine Atama

18.09.2017 tarihi itibariyle Fakültemiz İşletme Bölüm Başkanlığı görevine Prof. Dr. Gürkan HAŞİT atanmıştır.