Teşkilat Şeması

Hukuk Müşaviri Avukat Ayşen Seymen ÇAKAR

Avukat Canan Havva SOLMAZ

Şef Hasan SATICI

Bilgisayar İşletmeni Kadriye KAÇAR