Soruşturma Bilgileri

  1. Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Ceza Soruşturmasında Dikkat Edilecek Hususlar (Açıklama İçin Tıklayınız)                                                                                                             

  2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. Maddesi
  3. 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesi
  4. Ceza Soruşturması Yazı Örnekleri
  5. Disiplin Soruşturması Yazı Örnekleri