3.2.5. İzlemeler

Stratejik plan çerçevesinde program izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir