3.2.3. Paydaş Katkıları

Program güncelleme çalışmalarına iç ve dış paydaşlar görüş ve önerileriyle katkı vermektedirler.