3.2.2. Yöntemler

İç ve dış paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlar gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.