3.2.1. Güncelleme

Birimimiz iç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda programlar gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.