3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri;

Değerlendirme toplantıları yapmak