2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Çalışmalar sürdürülüyor.

Birime Ait Belgeler

 

–  Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

–  Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri

–  Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması

– Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.) ve bu kapsamda kullanılan bilişim sistemleriyle ilgili bilgiler (listesi, kullanım amaçları ve kapsamları)

– Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler

 

            İyileştirme Kanıtları

 

–  Tüm süreçlerde PUKÖ çevrimlerinin nasıl kapatıldığına ilişkin izlenen yöntem ve uygulama örnekleri

– Kalite komisyonunun çalışmaları hakkında iç ve dış paydaşların görüşleri ile bu görüşler doğrultusunda yapılan iyileştirmeler.