Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim TAŞ (Başkan)
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR 
Prof. Dr. Mustafa KOÇ
Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK
Doç. Kadir SEVİM
Doç. Dr. Murat YURDAKUL
Dr. Öğr. Üyesi Elif AĞATEKİN