Fakülte Kurulu

Prof. Kadir SEVİM (Dekan / Başkan)

Prof. Dr. Zeki MUT (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Bölüm Başkanı / Profesör Temsilcisi))

Prof. Dr. Murat YURDAKUL (Profesör Temsilcisi)

Doç. Elif AĞATEKİN (Bölüm Başkanı / Doçent Temsilcisi)

Doç. Leyla KUBAT (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Parisa GÖKER (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi İrfan DÖNMEZ (Bölüm Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

Yüksel ALHANLIOĞLU (Fakülte Sekreteri / Raportör)

Madde 9: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.