Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY (Dekan / Başkan)

Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Zeki MUT (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Bölüm Başkanı)

Doç. Kadir SEVİM (Bölüm Başkanı / Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. Murat YURDAKUL (Bölüm Başkanı / Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Parisa GÖKER (Bölüm Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi İrfan DÖNMEZ (Bölüm Başkanı)

Hasan KARABULUT (Fakülte Sekreteri / Raportör)

Madde 9: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.