Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri olarak öğrencilerimizin her türlü sağlık sorunlarına desteklerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sağlık Şube Müdürlüğüne bağlı olarak bir psikolog görev yapmaktadır. Üniversite öğrencilerimize gerekli görmeleri durumunda psikolog Melis CANTİMUR tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz diğer tedavi hizmetlerini ise üniversitemiz yakınında bulunan sağlık ocakları ve devlet hastanesinden alabilmektedir. Bu konuda zor durumda kalmamaları için, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarından sağlık karnesi almaları gerekmektedir.

Bilindiği üzere sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimizin ilaç ve tedavi giderleri Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanmaktaydı. Ancak; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 26.11.2009 tarih ve 16565 sayılı 2009 Yılı (6) Sıra Nolu Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinin 2. maddesinde “15.01.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına geçileceği, sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanacağı, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında söz konusu kişilerin tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yollukları için ödenek tevrik edilmeyerek sağlık pirimi ödemeleri için ödenek öngörülmüştür” denilmektedir. Buna göre; 15.01.2010 tarihinden itibaren öğrencilerimizin sağlık giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanamayacağından, öğrencilerimizin bulundukları Valilik veya Kaymakamlıklardaki İl-İlçe İdare Kurulu Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.