Öğrenim Olanakları

  • Yetkin, verimli, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel mezunlar için çok nitelikli öğretim üyeleri ile etkin ders, laboratuvar, stüdyo, atölye ve staj programları
  • Yeni modern ve canlı kampüs atmosferi
  • Zengin bir sanat ve inovasyon ortamı
  • Alanlarında uzman akademisyenler
  • Teknolojik altyapı
  • Erasmus, Farabi, Mevlana gibi ulusal ve uluslararası staj ve iş bulma imkanları
  • Ezberden uzak bir eğitim anlayışı
  • Zengin bir kütüphane ve elektronik kaynaklar