6. Sonuç ve Değerlendirme

2018 yılından beri kalite süreçlerine dahil olan Fakültemizde, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi kavramsal olarak ilk defa ele alınmakta olup özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite güvence sisteminin hayata geçirilmeye başlanması ile birlikte tüm süreçler sistematik olarak ele alınmaya başlanmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü bölümlerde ve ilk defa öğrenci alacak ya da yeni açılacak bölümlerde de kalite güvence sistemi dahilinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmelerin başında tüm çalışanların kalite güvence sistemine dahil edilmesi, sürdürülen ve planlanan faaliyetlerin ölçülebilir ve çıktısı kontrol edilebilir biçimde tasarlanması, yapılan tüm etkinliklerin paydaşlarla birlikte organize edilip kamuya duyurulabilir halde planlanması sayılabilir. Bunun yanında Kalite Güvence Sistemi anlamında en büyük handikap, sistemin genelini öğrenme aşamasında oluşumuz ve önceden yapılan faaliyetlerin Kalite Güvence Sistemi bağlamında yeniden dizayn etmede yaşadığımız problemlerdir.

Tüm bunlar dikkate alınarak Kalite Güvence Sisteminin güçlü ve zayıf yönleri şöyle sıralanabilir;

Güçlü Yönler

 • Fakültenin kurulum sürecini tam olarak tamamlamamış olması ve Kalite Güvence Sistemi gibi yeni bir sisteme adaptasyon düzeyinin yüksek olması.
 • Akademik ve idari kadronun Kalite Güvence Sistemini benimsemesi, katkı düzeylerinin yüksekliği.
 • Rektörlük ve Dekanlık düzeyinde Kalite Güvence Sistemi’nin gerekliliğinin desteklenmesi ve idari yönden sürecin kabul ediliş biçimi.
 • Akademik kadronun genç ve dinamik öğretim üyelerinden oluşması ve daha önce bu tür faaliyetlerde görev almış olmaları.
 • Kalite Güvence Sistemi’nin öğrencilere de aktarılması ile öğrencilerin de önemli karar alma süreçlerinde görev alması.
 • Düzenli kontrollerin ilgili komisyonlar tarafından yapılması.
 • Sistemin Eğitim-Öğretim süreçlerini de kapsayarak Bologna sürecini rehber alarak ilerlemesi.

Zayıf Yönler

 • Kalite Güvence Sistemi öğrenme sürecinin henüz başında oluşumuz.
 • Ana organizasyonun henüz tam anlamıyla düzenlenmemiş olması.
 • Henüz öğrenci almamış ya da mezun vermemiş bölümlerden dolayı çıktıların henüz takip edilemiyor olması.
 • İl genelinde sanatsal ve tasarımsal faaliyetlerin kabul edilme düzeyi

 

Eğitim-Öğretim

Güçlü Yönler

 • Birimlerin henüz yeni kuruluyor olması nedeniyle Kalite Güvence Sistemi kurgusunun en baştan yapılıyor olması.
 • Öğrencilerin de süreçlere dahil edilmesi ile eksikliklerin daha kolay kapatılabilmesi.
 • Eğitim-öğretim kadrosunun genç ve dinamik olması.
 • Özellikle farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden, bulundukları üniversitenin kültürü ile üniversitemizin kültürünü harmanlayan araştırma görevlilerinin varlığı.
 • Farklı sanat ve tasarım disiplinlerinin bir arada olması.
 • Nitelikli akademik personelin bulunması.

 

Zayıf Yönler

 • Bütün bölümlerin aktif eğitime başlamamış olması.
 • Henüz öğrenci almamış ya da mezun vermemiş bölümlerden dolayı çıktıların henüz takip edilemiyor olması.
 • Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi bölümlerinin uygulamaya yönelik bölümler olması nedeniyle uygulama olanaklarının henüz kısıtlı oluşu.

 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı

Güçlü Yönler

 • Birimlerde bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi.
 • Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmaların yürütülmesi.

Zayıf Yönler

 • Toplumsal katkı bağlamında ulusal çapta büyük iller kadar henüz etkili olunamaması.

Yönetim Sistemi

Güçlü Yönler

 • Tecrübeli bir yönetim sisteminin olması.
 • Tüm iç paydaşların ya da temsilcilerinin yönetime destek olması ve etkin olarak görev alması.

 

Zayıf Yönler