1.2. Tarihsel Gelişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. 2547 sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) ve (s) bentleri gereği yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ortaöğretime dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan lisans düzeyinde Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Seramik ve Cam Tasarımı bölümlerinde öğretim yapmaktadır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Resim ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrenci alımına başlayacaktır. Aynı zamanda Heykel Bölümü açılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrenci Sayısı: 188

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğrenci Sayısı: 73

Toplam Öğrenci Sayısı: 261

Akademik Personel Sayısı: 28

İdari Personel Sayısı: 4