İdari Personel

Fakülte Sekreter V.

Bölüm Sekreterliği

Akademik Birimler Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Teknisyen

Makam Sekreteri, Akademik Birimler Personel İşleri Birim Görevlisi, Akademik Birimler Öğrenci İşleri Birim Görevlisi