Hakkımızda

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur.

Fakülte, bugün için iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; “Endüstri Ürünleri Tasarımı” ile “Seramik ve Cam Tasarımı” Bölümleridir. Tasarım alanında önemli bir yeri olan bu bölümlerin aynı çatı altında toplanması güçlü bir sinerji ile zengin bir sanat ve inovasyon atmosferi oluşturmaktadır.

Fakülte öğrencileri zorunlu derslerinin yanında, bölüm, fakülte ve üniversite ortak seçmeli ders havuzundan istedikleri dersleri seçerek ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme olanağına sahiptir.

2016 yılı itibariyle kurulan ve henüz öğrencisi bulunmayan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı ve Resim bölümlerinin yakın gelecekte öğretime başlaması planlanmıştır.

Artan üniversite ve mezun sayısının yaratacağı amansız rekabet koşullarının bilincinde olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Eğitim-Öğretim kalitesine son derece önem vermektedir. Mezunların ancak iyi yetişmeleri halinde bu mücadelede başarılı olabileceklerine inanılmakta, gerek eğitim programlarının düzenlenmesinde gerekse bunların uygulamasında kalite ve ilkeliliğe önem verilmektedir.

Fakülte, meslek insanı yetiştirme misyonunun yanı sıra, sanatsal/bilimsel araştırmalara en üst düzeyde katkıyı ve topluma hizmeti kendine hedef olarak seçmiştir. Bu çerçeve içinde, sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk projelerinin özel bir ağırlığı vardır. Fakültemizin “sürdürülebilir tasarım” sloganı altında kentlere yönelik projeler üretilmesi, topluma hizmet hedefinin bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda da toplum için yararlı farklı alanlar seçilerek fakültenin bu misyonunu sürdürmesi öngörülmektedir.

Fakülte, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları gibi yaygın olarak bilinen ağlara ek olarak uluslararası platformlara şimdiden hazırlanmaktadır.

Fakülte; uygulamalı eğitimi hedefleyen tasarım stüdyoları, endüstriyel alanlarda ve dünya standartlarında kabul gören programlarla desteklenen bilgisayar laboratuvarı ve atölyeleriyle;  yüksek düşünce ve değerlere sahip, yenilikçi ve rekabetçi ürünler ve hizmetler tasarlarken niteliği ve doğayı  göz ardı etmeyen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve öz güvene sahip, çağdaş, profesyonel ilişki geliştirebilen,  disiplinler arası uygulamaya açık,  yaratıcılığı bilgi, çağdaş teknolojiler ve  estetik ile destekleyen, tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirme amacındadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere tüm bölümlerimiz Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Fonu ve çeşitli sanayi kuruluşları tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri yürütmekte ve sektörle işbirliğini güçlendirici çalışmalar yapmakta, öğrencilerimizin  yurt içi-dışı staj olanaklarından ve ERASMUS ve FARABİ değişim programlarından maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir.