Öğrenci Memnuniyet Anketi Hakkında

Üniversitemiz anket uygulama takvimine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için
“Öğrenci Memnuniyet Anketleri (Genel Memnuniyet, Öğrenci İşleri, Akademik Danışman, Öğrenci Kulüpleri,
Düzenlenen Etkinliklere Yönelik, Yemekhane Hizmetleri, Kütüphane Hizmetleri, Kantin Hizmetleri ve Diğer
Hizmetlere Yönelik Memnuniyet Anketleri)” 25 Nisan 2022-09 Mayıs 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ayrı olarak doldurulmak üzere öğrencilerimizin değerlendirmelerine
açılacaktır.