Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne Yabancı Uyruklu Öğrenci Alınacaktır!

   

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik ve Cam ve Resim Bölümlerine başvuracak öğrencilerin, figür ve obje çizimleri içeren 10 adet kara kalem tekniği uygulanmış çalışmalarından oluşan başvuru dosyasını 20 MB ı geçmemek koşuluyla PDF dosya formatında gstf.yabanciogrenci@bilecik.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Aday öğrenci, belirtilen adrese göndermiş olduğu başvuru dosya içeriğini aynen veya kısmen kopya etmediğini, çalışmalarının tümümün kendisine ait olduğunu taahhüt eder ve herhangi bir huhuki süreçte bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş olur.

Başvuru dosyasını belirtilen adrese iletmeyen ve çalışmaları başkasına ait olduğu tespit edilen aday öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ

 

The students who will apply to the Faculty of Fine Arts and Design, Department of Ceramics and Glass and Department of Painting have to send their application file, consisting of 10 charcoal technique, including figures and object drawings, to gstf.yabanciogrenci@bilecik.edu.tr , provided that it does not exceed 20 MB.

The candidate student undertakes that he/ she does not copy the application file content he/ she sent to the specified address exactly or partially, that all his/ her work belongs to him/ her and he/ she accepts and declares that he/ she is responsible for all issues in any legal process.

The applications of the candidate students who do not submit the application file to the specified address and whose studies are determined to belong to someone else will not be accepted.

APPLICATION FILE CONTENT FOR FOREIGN STUDENTS