Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alınacaktır!

ÖN KAYIT İÇİN MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ:

İnternetten Müracaat Tarihi                 : 13 Ağustos – 06 Eylül 2018 saat 23.59’ a kadar

İnternetten Müracaat Yeri                    :  ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Ön Kayıt Belgelerinin Teslim Tarihi    : 13 Ağustos – 06 Eylül 2018 mesai saatleri içinde.

Ön Kayıt Belgelerinin Teslim Adresi   : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 11210 Gülümbe Kampüsü Merkez/BİLECİK

Sınav Tarihi     : 11 Eylül 2018  Saat: 10:00

Tel                    : 0 228 2141281

Eposta             : gstf@bilecik.edu.tr

Detaylı Bilgi:  ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön kayıtlar internet ortamında adaylar tarafından yapılacak ve başvuru (ön kayıt) için gerekli belgeler ön kayıt tarihleri içinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine  mesai saatleri içinde elden teslim edilmeli ya da  kargoya ön kayıt tarihleri içinde verilerek sınav tarihinden en geç bir gün önce Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülte Sekreterliğine ulaştırılmış olmalıdır.

(1) Aday Başvuru Formu ve Sınava Giriş Belgesi (Belge, internet ortamında başvuru sırasında aday tarafından oluşturulacak ve sistemden renkli çıktısı alınacaktır.),

(2) Özel Yetenek Sınavının yapıldığı yılın Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi’nin fotokopisi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ilgili internet sitesinden,  Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuç belgesinin internet ortamından alınmış olan çıktısı ile de başvurulabilir.),

(3) Lise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisi. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler için lise diplomalarının kayıtlı oldukları üniversite tarafından aslı gibidir onaylı fotokopisi ve öğrenci belgesi,

(4) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (TC Kimlik Numarasını gösteren) (Aslı sınava giriş sırasında beyan edilmelidir.),

(5) 3 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

 

NOT:

1- Ön kayıtlar internet ortamında adaylar tarafından yapılacak ve başvuru (ön kayıt) için gerekli belgeler ön kayıt tarihleri içinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine  mesai saatleri içinde elden teslim edilmeli ya da  kargoya ön kayıt tarihleri içinde verilerek sınav tarihinden en geç bir gün önce Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülte Sekreterliğine ulaştırılmış olmalıdır.

2-Eksik belge ile başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılır.

3- Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.

4- 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme ile herhangi bir Yükseköğretim Programına yerleştirilen veya diğer Üniversite Yetenek Sınavlarına katılan adaylar da sınava başvurabilirler.

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/75311