Yandal Programı

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü arasında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren “Yandal Programı” başlatılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Yandal Programı?
Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan, Bölümü/Programında öğrenimini üstün başarıyla yürüten öğrencilerin üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri  eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda sertifika almalarıdır.