KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURUSU

Fakültemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin iş başvuru formu (İsmail GÜMÜŞ tarafından verilecektir)  ile birlikte (başvuru sırasında fotoğraf, ailenin gelir durumunu gösterir belge, öğrenciye ait nüfus kayıt örneği, transkript ve ders programı da eklenecektir) işe başlama için gerekli belgeler ile birlikte, 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Fakültemizde görev yapan İsmail GÜMÜŞ’E teslim edilmesi gerekmektedir.