2.3. Liyakat

Fakültemiz idari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu ilgili kanun ve yönetmeliklere göre düzenlemektedir.