1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları

Fakültemizde, staj uygulaması yapan bölümlerin program yeterlilikleri ve alan yeterliliklerini kapsayan derslerine bağlı olarak staj iş yükleri ve mesleki alan uygulamaları programa yansıtılmaktadır.