1.2. Paydaş Katılımı

Fakültemiz bölümlerince düzenlenen anketler, meslek odaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve yazışmalar aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır.

Paydaşlar tasarlanmış programlar konusunda (http://bologna.bilecik.edu.tr) web sayfası aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşleri raporlanarak uygun bulananlar program tasarımında ve programın iyileştirilmesinde uygulanır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar Fakültemiz web sitesinden bilgilendirilmektedir.