1.1. Program Tasarımı

Fakültemizde eğitim-öğretim programlarının tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde kurul kararıyla teklif edilmekte, üniversite senatosunun onayıyla gerçekleştirilmektedir.