Meslek Yüksekokul Kurulu

Başkan (Müdür)

Üye (Müdür Yardımcısı)

Üye (Müdür Yardımcısı)

Üye (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı)

Üye (Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)

Üye (Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı)

Üye (Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)

Üye (Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı)

Üye (Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Vekili)