İş Akış Süreçleri

Öğrenci Belgesi/Not Durum Belgesi İş Akış Süreci 
Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akış Süreci 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci
Öğrenci Temsilciliği Ve Konsey Seçim İşlemleri İş Akış Süreci
Yemek Bursu İşlemleri İş Akış Süreci
Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Kulüp Kurma İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Bölüm Açılması İşlemleri İş Akış Süreci
Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci
Mazeret Sınav Dilekçe İş Akış Süreci 
İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci
Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
Yeni Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
Akademik Teşvik İş Akış Süreci
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
Bölüm Başkanı Atanması İş Akış Süreci
Doğrudan Temin Usulü İle Bakım-Onarım İş Akış Süreci
Doğrudan Temin Usulü İle Hizmet Alımı İş Akış Süreci
Doğrudan Temin Usulü İle Sarf Malzeme Alımı İş Akış Süreci
Doktora Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci
Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci
Taşınır Devretme İş Akış Süreci
Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
Taşınma İşlemleri İş Akış Süreci
Tüketim Malzemeleri Çıkışı İş Akış Süreci
Yıllık İzin İş Akış Süreci
Yurt İçi-Yurt Dışı Görevlendirme İş Akış Süreci
Zimmet Verme-Düşme İş Akış Süreci
Kurum Dışı Gelen Evrak Kaydı İş Akış Süreci
Kurum Dışı Giden Evrak Kaydı İş Akış Süreci
3+1 Stajyer Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci
Abonman Ödemeleri İş Akış Süreci
Akıllı Kart Sistemi Para İade İşlemleri İş Akış Süreci
Doğrudan Temin İş Akış Süreci
Gezi Talepleri İş Akış Süreci
Yemek Bursu İş Akış Süreci
Taşınır Giriş İşlemleri Satın Alma Girişi İş Akış Süreci
Öğrenci Kulüpleri İş Akış Süreci
Salon Tahsisi İş Akış Süreci
Stajyer Öğrenci Prim Ödemesi İş Akış Süreci
Stant Talepleri İş Akış Süreci
Birim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci
Birim Yönetim Kurulu Alımı İş Akış Süreci
Doktora Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
Yönetim Kurulu Üyesi Seçim İşlemleri İş Akış Süreci
Hastalık İzni İş Akış Süreci
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci
Taşınır Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Süreci
Taşınır Giriş Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
Taksitlendirme İş Akış Süreci
Şifre Verme İşlemleri İş Akış Süreci
Nakil Bildirimi İş Akış Süreci
Jüri Ücretleri Ödenmesi İş Akış Süreci
Ayıklama ve İmha İş Akış Süreci
Stajyer Öğrencilerin Sigorta İşlemleri İş Akış Süreci
Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci
Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci