Vizyon

Vizyonumuz:

      Vizyonumuz gelecekte okulumuzu çok değerli bir yapıya kavuşturmak, öğrencilerimize katma değer yaratacak  faaliyetler  kazandırmak  gayreti içinde  olan  bir  düşünceyi  yerine  getirmek  istemekteyiz. Türkiye’ de  uygulamalı  eğitimde  önde  gelen  ve  iş sektöründe  tercih edilen bir meslek yüksekokulu yaratmak temel vizyonumuzdur.