Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırma becerisi kazanmış, mesleğin “ekonomik, etik ve hukuksal” yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirmektir.

Programın eğitim hedefi; günümüz sosyal hayatının ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu; sorun çözen, iletişim çağına ayak uyduran, yeniliklerin önünde gidecek ve dünyayı doğru okumayı başarabilecek özgün iletişimci kuşağı yetiştirerek öğrencileri iletişim sektörüne ara eleman olarak hazırlamaktır.

Öte yandan yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşme, artan rekabet, kar güdüsü vb. olgularla birlikte “halkla ilişkiler mesleğinde etik” daha da önemli hale gelmiştir. Evrensel etik kodları bağlamında öğrencilerimize katmayı hedeflediğimiz temel değerler; insan haklarına saygılı olmak,  yaratıcılık, dürüstlük, yenilikçilik, yardımlaşma, toplum ve çevreye karşı duyarlı olmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenilmekte, sektörün gereksinimleri dikkate alınarak derslerle birleştirilmektedir. Halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans programında iletişimin yazılı ve sözlü formları, örnek olaylar, halkla ilişkiler uygulamaları, medya pazarlama, habercilik teknikleri vb. dersler yer almaktadır. Teorik ve uygulamalı olarak verilen bu bilgiler neticesinde halkla ilişkiler ve tanıtım mezunu öğrencileri genel olarak:

  • İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
  • Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarına hakimdir.
  • Reklam çözümlemeleri alanında etkindir.
  • İletişim ve reklam kampanyaları, sponsorluk projeleri oluşturarak uygulayabilir.
  • Reklam ve haber metni yazma becerisi kazanır.
  • Geleneksel ve sosyal medya, yeni iletişim teknolojileri, siyaset, güç, iktidar, algı yönetimi, ekonomi, hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda bilgi birikimi edinir ve bu alanlarda analizler yapabilir.
  • Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir.

Halkla ilişkiler ve tanıtım programı mezunları; reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde, kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bununla birlikte; bölümden mezun olan öğrenciler turizm sektörünün çeşitli birimlerinde yöneticilik, danışmanlık ve halkla ilişkiler uzmanlığı gibi birçok alanda faaliyet göstermektedirler.

Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması ve “1980’li” yıllardan itibaren reklam ajanslarının her geçen gün artması öğrencilerimizin iş sahasını genişletmiştir.

Üniversite sınavında bu bölümü kazanan öğrenciler toplamda 120 AKTS’yi  (her dönem 30 AKTS olmak üzere) alarak stajı tamamlamaları durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans diploması alamaya hak kazanmaktadırlar.

Ders Planı için tıklayınız

Ders İçerikleri için tıklayınız