Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

1994–1995 Öğretim yılında 26 öğrenci ile Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde önlisans düzeyinde öğretime başlayan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,  2008 yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çatısı altında sürdürmektedir. Normal öğretim şeklinde öğretime devam eden programın öğrenci kontenjanı 40’tır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel hedefi; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere; muhasebe alanındaki temel bilgileri, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme, muhasebe belgelerini tanıyabilme, temel finansal tabloları düzenleyebilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme ve muhasebeyle ilgili paket programları kullanabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri ve vergiye ilişkin temel kavramlar ile vergilendirme sürecinin nasıl olabileceği konuları öğretilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler; sınavda başarılı oldukları takdirde Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlere geçiş yapma imkanına sahiptirler:

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • Lojistik Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslar arası Finans
 • Uluslar arası Ticaret
 • Uluslar arası Ticaret ve Finans.

Programdan mezun olan öğrenciler; ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin(AÖF) İşletme, İktisat gibi lisans bölümlerine geçiş yaparak eğitimlerine 3. Sınıftan itibaren devam edebilirler.

Eğitimlerine devam etme şansına sahip olmalarının yanında programdan mezun olan  öğrencilerin, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkanları bulunmaktadır. Bununla beraber programdan mezun öğrenciler, gerekli yeterlilikleri sağlamaları halinde kendilerine ait SMMM(Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik) bürosu açabilirler.

Ders Planı için tıklayınız

Ders İçerikleri için tıklayınız