Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında normal öğretim ile Eğitim Öğretime başlamış, 2008–2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren de İkinci Öğretimi açılmış halen Normal ve İkinci Öğretimi ile eğitime devam edilmektedir. . Bölümümüze bağlı bu program iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim verir. Kamu ve özel sektöre büro yöneticisi ve yöneticiye yardımcı eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş programdır. Bu amaç için gerekli olan büro makinelerinin kullanımı, bilgisayar kullanımı, mesleki yabancı dil eğitimi yoğun olarak verilmektedir. Okulda alınan eğitimin pekiştirilmesi ve daha da geliştirilmesi için her sınıfın sonunda 30 iş günü mesleki staj yapılmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında okuyan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanarak mezun olurlar.

• Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının temel ilkelerini kavrar

• Ara eleman olarak sorumluluğunu öğrenirler.

• Mesleki ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar

• Ticari hayatta kullanılan belgeleri öğrenir.

• Is hayatında meslek ahlakının önemini kavrar

• Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanıyla ilgili araç gereçlerin etkin kullanımıyla birlikte gerekli kişisel becerileri kazanırlar.

Ders Planı  için tıklayınız

Ders İçerikleri için tıklayınız.