2.1.Kalite Politikası

Program akreditasyonu,

Program akreditasyonumuz bulunmamaktadır.

Laboratuvar akreditasyonu,

Laboratuvar kreditasyonumuz bulunmamaktadır.

Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …)

Kalite standartlarına ait sertifikalar bulunmamaktadır.

2.1.1. Değerler Yansıması

2.1.2. Strateji Yansıması

2.1.3. Misyon Farklılaşması

2.1.4. Dengeler

2.1.5. Kalite Politikası

2.1.6. Kalite Yayılımı

2.1.7. İçselleştirme

2.1.8. Uygunluk

2.1.9. Entegrasyon

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

2.1.11. Performans Göstergeleri

2.1.12. Anahtar Göstergeler

2.1.13. Birim Kültürü

2.1.14. Uluslararasılaşma

2.1.15. İzleme

2.1.16. İşbirlikleri