1.3.Misyonu ve Vizyonu Değerleri ve Hedefleri

1.3.1.Stratejik Planı

2017-2021 Yılları için hazırlanmış olan Stratejik Planımız için tıklayınız.

1.3.2.Misyonu

Saygılı bireyler, çok geniş çapta düşünebilen ve düşündüğünü yorumlayabilen, düşüncelerini açık bir şekilde dile getirebilen, bilgiyi üreten ve bilgiyi somut bir şekilde ortaya çıkarabilen bireyler yetiştirmektir.

1.3.3.Vizyonu

Vizyonumuz gelecekte okulumuzu çok değerli bir yapıya kavuşturmak, öğrencilerimize katma değer yaratacak faaliyetler kazandırmak gayreti içinde olan bir düşünceyi yerine getirmek istemekteyiz. Türkiye’ de uygulamalı eğitimde önde gelen ve iş sektöründe tercih edilen bir meslek yüksekokul yaratmak temel vizyonumuzdur.

1.3.4.Değerleri

– Dürüstlük ve Güvenilirlik – Bilimsellik, Liyakat ve Adalet – Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite – Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı – Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

1.3.5. Hedefleri

Mevcut Programlarımızla, kurum ve kuruluşların beklentilerinin de ötesinde, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, sorgulayıcı-yaratıcı düşünceyi kullanabilen, kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkıda bulunabilecek, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim vermektir.