6.Sonuç ve Değerlendirme

Bu raporda kuruma ait özet bilgiler, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında bilgiler sunulmuştur. Yüksekokulumuz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmediğinden rapor üniversitemizin kalite politikası ve stratejik planı çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Yapılan betimsel analizler sonucu yüksekokulumuzun öne çıkan güçlü yönleri; Programlarımızın ders program, plan ve içeriklerinin Bologna sürecine uygun olarak tasarlanması, Öğrenci odaklı yönetim anlayışının benimsemiş olması, akademik yapılanmasının tamamlamış olması ve son olarak fiziki altyapısına ilişkin gelişime açık fiziki kapasiteye sahip olması, yeterli sayıda bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyon cihazı bulunması, toplantı salonunun bulunması ve İdari personelin çalışması için yeterli araç gereç ve ortamın bulunması olarak belirlenmiştir.

 

Diğer  yandan gelişime açık yönlerinin ise laboratuvardaki bilgisayarların özelliklerinin geliştirilesi, seminer, panel, konferans vb. akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli olan konferans salonunun bulunmaması, okulumuza ulaşım için kullanılan yolun kötü ve bakımsız olması, okulumuzun planlı bir çevre düzenlemesine sahip olmaması, okulumuzun sportif faaliyet alanlarının yetersiz olması, yemekhane için uygun bir mekânın olmaması olarak ifade edilebilir.

 

Sonuç olarak yüksekokulumuz deneyimli ve aynı zamanda genç bir akademik kadroya sahip olduğundan, sürekli gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, istekli ve yenilikçi, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendini sürekli geliştirme arzusu içerisinde tutan, güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaşımla çözüm üretme gayretinde, bilgili, donanımlı ve nitelikli meslek elemanı yetiştirme amacı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu özellikleri ile Yüksekokulumuz eğitim kurumları içerisinde saygın bir kimlik kazanmayı hedeflemektedir.